Vesti

 • 18.05.2016
  Predavanja iz Sociologije religije na PTF-u

  Poštovani studenti i svi zainteresovani,

  Obaveštavamo vas da će se 26. i 27.  Maja u sali Protestantskog teološkog fakulteta održati predavanja iz Sociologije religije. Predavači će biti doc. dr Zlatiborka Popov-Momčinović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Alen Kristić, magistar teoloških nauka iz Sarajeva. Tokom predavanja imaćete priliku da čujete teorijske osnove i polazišta iz oblasti Religije i društva, religije i politike, teologije i mirotvorstva.

  Predavanja će se održati u terminu od 9.00-13.30h i otvorena su za sve zainteresovane.


  Biografija Zlatiborke Popov-Momčinović:

  Zlatiborka Popov-Momčinović je završila studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom i nakon studiranja radila je u nevladinom sektoru i lokalnim medijima, a od 2005. je angažovana kao asistentkinja na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, gdje je i magistrirala sa temom Politička kultura u periodu tranzicije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je doktorirala 2013. sa temom Ženski pokret u postdejtonskoj BiH: dometi, inicijative, kontroverze. Objavila je više od četrdeset naučnih radova iz oblasti političke sociologije, politikologije religije i feminističke teorije i prakse. Bila je stipendistica Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina u okviru Policy Fellowship Development Project, i angažovana u nekoliko lokalnih i regionalnih istraživanja kao što su Religion and Pluralism in Education: Comparative Approaches in Western Balkan, Reconciliation and Trust Building in Bosnia and Herzegovina, Govor mržnje u Bosni i Hercegovini, Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini, Coming out: Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba. Trenutno završava knjigu Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: Artikulacija jedne kontrakulture. Zamjenica je urednika bh. časopisa Diskursi: Društvo, religija, kultura. Aktivna je i u civilnom društvu, pokušavajući da uskladi teorijski i praktički angažman. Predsjednica je Centra za političku kulturu, i spoljna saradnica Sarajevskog otvorenog centra. Govori engleski i njemački, a služi se i francuskim jezikom.

  Biografija Alena Kristića:

  Alen Kristić (1977), teolog, pisac, prevoditelj i aktivist u području mirotvorstva, pomirenja i dijaloga religija. Jedan je od pokretača i urednika izdanja "Conciliuma" za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Član je P.E.N. Centra u Bosni i Hercegovini. Objavio je „Religija i moć“ (2009), „Graditeljice mira – društveno-politički angažman dobitnica Nobelove nagrade za mir“ (2012), „Tiranija religijskog – Ogledi o religijskom bezboštvu“ (2014) i „Prognani u zaborav – Fragmenti o pozitivnom potencijalu religioznog“ (2015).

   

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...