05.11.2012

Obaveštavamo studente da će predavanja profesora dr.sc. Igora Đurčika iz kolegija Evanđelje po Jovanu i Dela apostolska početi u ...

29.03.2012

Odluka o izboru u zvanje nastavnika prof. dr Gorana Golubovića za predmete Hrišćanska antropologija i Psihologija religije. На ...

28.02.2012

Zbog promene lokacije zgrade Fakulteta promenuo se i broj telefona. Stari broj telefona 021/504-771 više nije u funkciji. Novi broj telefona ...